Pris

Førstegangs konsultasjon                                            kr 850,-

Massasje/laser
Oppfølgende behandling                                              kr. 495,-
Hund nr 2, 3, 4 osv                                                            kr. 455,-
Massasje – Behandlingkort 6 ganger                      kr. 2475,-  (6. gang gratis)
Massasje – Behandlingkort 10 ganger                   kr. 4455,- (10. gang gratis)
Laser behandling (30 min)                                             kr. 425,-
Lokal laserbehandling                                                      kr. 225,-
Lokalaser – klippekort 6 ganger                                 kr. 1125,-  (6. gang gratis)
Lokal laser – klippekort 10 ganger                            kr. 2025,- (10. gang gratis)

Rehabilitering/Fysioterapi
Rehab/Fysioterapi enkeltime                                              kr. 850,-
Rehab/Fysioterapi – Klippekortkort 6 ganger           kr 3600,- (10%)
Rehab/Fysioterapi – Klippekort 10 ganger                 kr 5550- (15%)
Alle hunder som blir tilsendt fra veterinær for svømming etter operasjon går under rehabilitering hvis ikke annet er avtalt. Her inngår også manuell terapi/laser/opptrenings plan.

Styrke/koordinering/balanse
Leie av rom og utstyr for å trene  styrke/koordinering/balanse (30 min) kr. 150,-
Tredemølle (10 min)                                                                                                                  kr. 50,-
Tredemølle (20 min)                                                                                                                  kr. 100,-
Tredemølle (30 min)                                                                                                                  kr. 150,-
Privat time tredemølle, styrketrening etc       (30-45 min)                                  kr.  350,-
Dersom man svømmer med hunden på fast basis kan man benytte seg av styrke/koordinering/balanse ved avtale.

Svømming («friske» hunder )
Konsultasjonstime/opplæring/vi trener hunden      kr. 600,-
*Svømming enkelttime (alene)  45 min                           kr. 350,-
*Svømming enkelttime (m/assistanse)  30 min           kr. 350,-
*Svømming 10 klipp                                                                   kr. 2500,-  (250 kr pr gang)
*Svømming 3mnd/1 gang pr uke                                         kr. 2400,-  (200 kr pr gang)
*Svømming 3mnd/2 gang pr uke                                         kr. 3600,-  (150 kr pr gang)
*Valpesvømming (20 min)                                                      kr. 250,-

*Det er påkrevd med en konsultasjonstime/opplæring før du kan svømme med hunden alene.
Deretter kan du velge om du vil svømme hunden alene (45 min) eller med assistanse (30 min).
Svømmer du alene, har du 45 min til rådighet hvor hunden skal svømme, dusje og det skal skrapes for vann i bassengområdet.
Svømmer du med assistanse , har du 30 min til rådighet hvor assistansen hjelper med svømming, dusjing og tar seg av skraping av vann.

Vi trener hunden din
Det er mulig å bestille trening hvor vi trener din hund.
Ta kontakt for mer informasjon.

Timebestilling finner du her.

Betaling med  kort.
Avbestilling må skje senest 24 timer før oppsatt time.
Alle priser er inkl mva

Prisendring pr 01.08.2019