Pris

Førstegangs konsultasjon                                            kr 700,-

Massasje/laser
Oppfølgende behandling                                              kr. 475,- (+laser 200,-)
Hund nr 2, 3, 4 osv                                                            kr. 425,-
Massasje – Behandlingkort 6 ganger                      kr. 2375,-  (6. gang gratis)
Massasje – Behandlingkort 10 ganger                   kr. 4275,- (10. gang gratis)
Lokal laser                                                                              kr. 400,-
Lokal laser – klippekort 6 ganger                               kr. 2000,-
Lokal laser – klippekort 10 ganger                            kr. 3600,-

Rehabilitering/Fysioterapi
Rehab/Fysioterapi enkeltime                                              kr. 650,-
Rehab/Fysioterapi – Klippekortkort 6 ganger           kr 3510,- (10%)
Rehab/Fysioterapi – Klippekort 10 ganger                 kr 5545- (15%)
Alle hunder som blir tilsendt fra veterinær for svømming etter operasjon går under rehabilitering hvis ikke annet er avtalt. Her inngår også manuell terapi/laser/opptrenings plan.

Styrke/koordinering/balanse
Leie av rom og utstyr for å trene  styrke/koordinering/balanse (30 min) kr. 150,-
Dersom man svømmer med hunden på fast basis kan man benytte seg av styrke/koordinering/balanse ved avtale.

Svømming («friske» hunder )
Konsultasjonstime/opplæring/vi trener hunden      kr. 600,-
*Svømming enkelttime (alene)  45 min                           kr. 300,-
*Svømming enkelttime (m/assistanse)  30 min    kr. 300,-
*Svømming 10 klipp                                                           kr. 2000,-  (200 kr pr gang)
*Svømming 3mnd/1 gang pr uke                                  kr. 2200,-  (183 kr pr gang)
*Svømming 3mnd/2 gang pr uke                                  kr. 3000,-  (125 kr pr gang)
*Svømming 6mnd/1 gang pr uke                                  kr. 4400,-  (183 kr pr gang)
*Svømming 6mnd/2 gang pr uke                                  kr. 6000,-  (125 kr pr gang)

*Det er påkrevd med en konsultasjonstime/opplæring før du kan svømme med hunden alene.
Deretter kan du velge om du vil svømme hunden alene (45 min) eller med assistanse (30 min).
Svømmer du alene, har du 45 min til rådighet hvor hunden skal svømme, dusje og det skal skrapes for vann i bassengområdet.
Svømmer du med assistanse , har du 30 min til rådighet hvor assistansen hjelper med svømming, dusjing og tar seg av skraping av vann.

Vi trener hunden din
Det er mulig å bestille trening hvor vi trener din hund.
Ta kontakt for mer informasjon.

Timebestilling finner du her.

Betaling skjer kontant eller kort.
Avbestilling må skje senest 24 timer før oppsatt time.
Alle priser er inkl mva

Prisendring pr 01.05.2018